• Gündəlik Baxıcı
  • Oyun Məktəbi
  • Uşaq Bağçası

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yalnız Orchids International uşaqların həm fiziki, həm də mental sağlığını möhkəmləndirən və onları məktəbin ibtidai təhsil sisteminə hazırlayan xüsusi metod təqdim edir.

Biz Waldorf Steiner Sistemi, John Dewey Sistemi, İntellekt Müxtəlifliyi və Oyna-Öyrən Metodologiyasından ilhamlanan mükafatlandırıcı kurrikulumu izləyirik.

Bizim erkən öyrənmə proqramımız bacarıqların inkişafının 16 əsas sahəsini əhatə edən məşğuliyyətlər vasitəsilə uşağın sosial-emosianal, fiziki və idraki inkişafını dəstəkləmək üçün xüsusi dizayn edilmişdir.

Meet Our Staff

We are all here to help you

Misha B.A, M.A ,Ph.D

John Wick B.A, M.A ,Ph.D

Aliana B.A, M.A ,Ph.D

Natasha B.A, M.A ,Ph.D

Bizim İdealogiyamız

Maraqlan. Kəşf et. Həll et.

Bizim məktəbə qədər hazırlıq proqramlarımız hər bir uşağın təbii istedadını kəşf etmək, onları özünə inamlı, qayğıkeş, sosial bir fərd kimi yetişdirmək üçün hazırlanmışdır. Biz onların kəşf etmə həvəsini artırır, qazandıqları təcrübələr və aldıqları yeni biliklər barədə suallar verməklərinə həvəs oyadırıq. Biz öyrənməyi əyləncəli hala gətiririk!

İnanırıq ki, hər bir uşaq:

  • ayrıca istedada malikdir
  • öz üslubuyla öyrənir
  • təbiət etibarilə öyrənməyə maraqlıdır
  • oyun vasitəsilə biliyi daha möhkəm qavrayır.

Classes

Things to do

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Rəylər

Valideynlərin haqqımızda dedikləri

“Almaniyanın Waldorf təhsil sistemi və Montessori metodu ilə hazırlanmış bu tədris planı uşaqlarda rəsm, yaradıcılıq, oyunlar vasitəsilə öyrənməyə böyük həvəs yaradır.”

-Adam Sons

Kurrikulum uşaqların davranışlarını, yaddaş və yaradıcılıqlarını, sosial, emosianal bacarıqlaırnı və dil biliklərini inkişaf etdirən, həm də müəllimlər tərəfindən asan tətbiq edilə bilən şəkildə hazırlanıb. Oynamaqla öyrənmək ideyasına önəm verilməsini dəstəkləyirik. Çünki uşaqlar təbiət etibarilə oynamaq və əylənməklə daha çox öyrənməyə meyillidirlər.

-John smith

Əlaqə saxlayın

Ofisimizə buyurun və ya bizə yazın